Blog

Sanktuarium Męczenników Ugandyjskich w Munyonyo

13 października 2013 r. sanktuarium w Munyonyo (dzielnica Kampali) zostało oddane w ręce pracujących w Ugandzie franciszkanów. 

Miejsce to jest szczególne, ponieważ znajduje się tam grób św. Andrzeja Kaggwa, jednego z męczenników ugandyjskich, oraz miejsca męczeńskiej śmierci św. Denisa Ssebuggwawo i św. Pontiana Ngondwe.

 

O Ugandzie mówi o. Wojciech Ulman, proboszcz parafii Mattuga, położonej 15 km od stolicy, Kampali:

 

- Męczennicy odgrywają znacząca rolę nie tylko w duchowości Ugandyjczyków ale całej Afryki.  Zostali zamordowani latach 1885-1887. Wszyscy byli paziami króla lub pracowali w jego administracji.  Mieli wysoką pozycje społeczną oraz zabezpieczoną przyszłość. Po przybyciu chrześcijańskich misjonarzy z Europy (anglikanów i katolików), wielu z nich porzuciło poligamie oraz wierzenia tradycyjne zostając chrześcijanami. Po kilku latach ze względów politycznych, misjonarze musieli opuścić Ugandę. Ta nawrócona świecka młodzież z dworu króla była główną siła ewangelizacyjną. Liderem chrześcijańskiej wspólnoty został Karol Lwanga, a spotkania katechetyczne i ewangelizacyjne odbywały się w domu Andrzeja Kaggwy.

To wszystko nie podobało się królowi Mwandze, który w chrześcijaństwie widział utratę swojej pozycji. Najpierw kazał zamordować anglikańskiego biskupa Jamesa Hanningtona. Drugą ofiarą był katolik. Józef Balikudembe z dworu króla. Ostatecznie Mwanga podjął decyzje o zabiciu wszystkich swoich chrześcijańskich sług w Munyonyo. Decyzja zapadła  26.06.1886 r.. Czterech męczenników z nich zginęło w Munyoyno. Pozostali zostali związani i zaprowadzeni do miejsca straceń w Namugongo. Łącznie zginęło 22 Katolików którzy zostali później kanonizowani oraz 23 Anglikanów.

 

Kanonizacja Męczenników w 1964 r. i późniejsza pierwsza w sub-saharyjskiej Afryce wizyta Papieża Pawła VI były okazją do wybudowania sanktuarium męczenników w Namugongo. które coroczne gromadzi miliony pielgrzymów. Natomiast sanktuarium w Munyonyo, gdzie zginęło czterech z nich oraz gdzie król podjął decyzje o zamordowaniu wszystkich chrześcijańskich sług zostało zapomniane. Dopiero w 2013 roku odpowiadając na zaproszenie arcybiskupa Kampali, Cypriana Kizito Lwanga, posługi w Munyoynyo podjęli się krakowscy franciszkanie. W ciągu dwóch lat została opracowane plany budowy nowego sanktuarium męczenników, klasztoru oraz centrum formacji katechistów.

 

Budowa sanktuarium w Munyonyo jest wotum wdzięczności za 50 lat od kanonizacji męczenników. Symboliczne wbicia „pierwszej łopaty” dokonał Nuncjusz Apostolski w Ugandzie Abp. Michael Blume w maju 2014.

 

Kościół w Munyonyo (do stanu surowego) powstał praktycznie w ciągu trzech miesięcy. Sanktuarium w Namugongo jest również remontowane.

 

Plany na przyszłość:

 

Munyonyo jest również dobrym miejscem dla rozwijania idei nowej ewangelizacji. To miejsce otoczone jest wieloma uniwersytetami, gdzie uczą się studenci nie tylko z Ugandy, ale i z sąsiednich krajów. Munonyo może być zatem takim miejscem centralnym, z którego można promieniować i ewangelizować, a także mieć wpływ również na sąsiednie kraje Afryki Wschodniej.

 

Planujemy też, aby wybudować tam amfiteatr - miejsce, w którym będzie można zgromadzić większą liczbę ludzi i organizować dla nich konferencje i koncerty. 

 

Mając na względzie historyczne znaczenie tego miejsca (Św. Denis Ssebuggwawo był zdecydowany żyć w czystości i poniósł śmierć z tego powodu), chcielibyśmy, by sanktuarium w Munyonyo stało się szczególnym miejscem ekspiacji za grzechy przeciwko czystości i modlitwy o jej dar. Będzie ono przypominać światu, że życie w czystości jest możliwe, pomimo niewłaściwego rozumienia tego daru w naszej współczesnej kulturze.

 

 

Informacje zaczerpnięte z artykułów:

https://www.franciszkanie.pl/artykuly/uganda-budowa-sanktuarium-meczennikow-w-munyonyo

https://www.gosc.pl/doc/2830789.Uganda-ziemia-meczennikow

Zdjęcia: Franciszkanie z Munyonyo/ https://www.facebook.com/munyonyo/

 

Back