Blog

Edukacja - szkoła i projekt przedszkola

Projekty edukacyjne prowadzone przez braci na misji w Ugandzie.

"Adopcja na odległość" - projekt dożywiania i opłacania edukacji dla dzieci i młodzieży.

Wsparcie konkretnego dziecka możliwe jest, dzięki adopcji na odległość, którą zajmują się nasi misjonarze w Ugandzie. Koszt wysłania dziecka w Ugandzie do prostej szkoły podstawowej lub średniej, przez rok czasu, z jednym posiłkiem dziennie (wg lokalnych standardów) to ok 150 USD (odpowiednio 130 EURO; między 550 a 600 PLN, w zależności od aktualnego kursu walut). Wszystkie dzieci w szkołach otrzymują wyżywienie, a część z nich korzysta również z internatu, szczególnie dzieci z odległych wiosek i miejscowości.

 

Pomagamy dzieciom najbiedniejszym z terenu naszych misji w Kakooge, Matugga i Munyonyo. Koordynacją dzieła „adopcji na odległość” zajmuje się o. Stanisław w Parafii Kakooge, o. Adam w Matugga i o. Piotr w Munyonyo, o. Józef z Parafii w Kakooge, zajmuje się współpracą między placówkami misyjnymi i kontaktem z naszą Misją dla Ubogich. Kiedy otrzymamy informację, że ktoś pragnie podjąć się „adopcji dziecka”, bracia wraz z komisją „Dobrych Samarytan” z danej parafii wybiera dziecko z ubogiej rodziny i zapisuje je do szkoły. Wysyłamy też zdjęcie dziecka pocztą tradycyjną lub e-mailem do sponsorów wraz z opisem sytuacji rodzinnej, do jakiej szkoły chodzi i inne informacje. Dzieci i młodzież z adopcji wysyłają dwa razy w roku życzenia świąteczne do swoich darczyńców.

 

Dobrze jest „adoptować” dziecko np. na 3 lata, ale nawet roczna pomoc jest nieoceniona. Szkoła Podstawowa trwa w Ugandzie 7 lat, dlatego zawsze staramy się zapewnić danemu dziecku / uczniowi możliwość skończenia całej szkoły. Zasadniczo przyjmujemy i zaczynamy pomagać w finansowaniu edukacji od początku szkoły podstawowej (Primary School), chociaż oczywiście zdarzają się wypadki losowe, kiedy ktoś z rodziców czy uczniów później zgłasza się prośbą o pomoc ze względu na nagle wynikłą trudną sytuację rodzinną i materialną. Rok szkolny w Ugandzie zaczyna się 1 lutego i trwa do 1 grudnia; dlatego zachęcamy aby zainteresowani pomocą przysyłali nam informacje i deklaracje o adopcji przed rozpoczęciem wakacji – czyli najpóźniej do grudnia danego roku.

 

Deklaracja o „adopcji” jest całkowicie dobrowolna, jeżeli ktoś nie może kontynuować wsparcia finansowego prosimy o poinformowanie nas o tym. Bracia posługujący w Ugandzie, a szczególnie w Munyonyo wspierają również ubogich materialnie studentów i kleryków, a także postulatów i nowicjuszy odbywających formację i studia w tamtejszym Zakonie. Bardzo pięknym darem od Pana Boga jest dość wysoka liczba powołań i osób zainteresowanych wstąpieniem do zakonu czy seminarium, jednak warunki mieszkaniowe, materialne i zaplecze często uniemożliwia w ogóle rozpoczęcie studiów, formacji kapłańskiej czy zakonnej. Jeżeli ktoś z Państwa byłby również zainteresowany tym dziełem można się do nas zgłaszać z pytaniami drogą mailową chętnie udzielimy niezbędnych informacji: themissionforthepoor@gmail.com

 

 

Przedszkole - projekt budowy przedszkola w Munyonyo, jednej z parafii oo. franciszkanów.

Pomoc lokalnej wspólnocie w odnowie i poszerzeniu aktualnego budynku, w wybudowaniu kuchni dla dzieci i lepszym doposażeniu nowego przedszkola. Już wkrótce rozpocznie się jego przebudowa. W nowym przedszkolu dzieci będą mogły się bawić i uczyć nowych umiejętności. Przedszkole pomoże rodzicom zająć się pracą, starszemu rodzeństwu pójść do szkoły, a maluchy swój czas będą mogły spędzać bezpiecznie.

Back