Blog

Śluby zakonne w Ugandzie - br. Godfrey Katumba OFMConv

22 sierpnia 2021 r. w misji franciszkanów z prowincji krakowskiej w Munyonyo 31-letni br. Godfrey Katumba OFMConv złożył na ręce prowincjała o. Mariana Gołąba uroczyste śluby zakonne.

Ze względu na panujący w Ugandzie zakaz sprawowania kultu publicznego (z powodu epidemii koronawirusa) uroczystość złożenia ślubów odbyła się w kaplicy klasztornej z udziałem jedynie najbliższej rodziny i przyjaciół br. Godfreya.

Mszę Świętą sprawowali misjonarze z klasztorów w Munyonyo, Matugga i Kakooge, a więc miejsc w który pracują polscy franciszkanie. O. Marian Gołąb w swojej homilii nawiązał do pierwszego czytania z niedzielnej liturgii, pochodzącego z Ksiegi Jozuego, które opisywało ślubowanie wierności Bogu, dokonane przez naród żydowski i w tym kontekście wytłumaczył zebranym sens i wartość tego zobowiązania wobec Boga jakie podejmuje br. Godfrey w dniu swoich uroczystych ślubów.

Uświadomił też uczestnikom liturgii, że poprzez swoje śluby neoprofes włącza się definitywnie w nową wielką rodzinę – zakon franciszkanów.

Zgodnie z ugandyjskim zwyczajem na zakończenie liturgii dłuższe i kwieciste przemówienie wygłosił nowy profes wieczysty, który podziękował swoim rodzicom, bratu oraz współbraciom ze swojej wspólnoty zakonnej za wszelkie dobro, które mu towarzyszyło podczas dziesięciu lat formacji zakonnej. Przełożony misji o. Wojciech Ulman wyraził wielką radość z powodu ostatecznego włączenia się br. Godfreya do wspólnoty franciszkanów w Ugandzie.

Uroczystość została ubogacona pięknym śpiewem chóru, działającego przy bazylice Męczenników Ugandyjskich w Munyonyo.

Jak to jest w zwyczaju franciszkańskim wydarzenie zwieńczone zostało radosnym świętowaniem przy wspólnym stole.


https://misje.franciszkanie.pl/sluby-zakonne-w-ugandzie/?fbclid=IwAR3YrYiAffs3xSwsXl4Xw5zgpYMjrf2by7E8UUNp8BnAjvgKTWh6MxGULuA

Back