Galeria

Galerie

5 ROCZNICA POWSTANIA MISJI Bazylika Św. Jacka - Eucharystia 18 WRZEŚNIA 2022
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy świętowali naszą 5. rocznice powstania Misji dla Ubogich. Życzymy wszystkim wielu łask Bożych, darów Ducha Świętego i opieki Maryi! Chwała Panu za ten piękny czas
BANKIET - Wspólne świętowanie z okazji 5 rocznicy
Dziękujemy Wam wszystkim, kochani, za Wasze otwarte serca na potrzeby misyjne Kościoła i najuboższych z ubogich. telefon: 773-234-9776 e-mail: themissionforthepoor@gmail.com Bóg zapłać za wszelką pomoc!
WPROWADZENIE RELIKWII Świętych Męczenników Ugandyjskich - Trójcowo 5 WRZEŚNIA 2021
Relikwie św. Karola (Charles) Lwangi i Macieja (Matthias) Mulumby, zostały przywiezione z Ugandy w styczniu, 2021 roku. Serdecznie dziękujemy wszystkim za obecność i wsparcie Misji w tym wyjątkowym dla nas dniu. Ogromne podziękowania, za gościnność i wielkie serce - otwarte na wspieranie Misji Kościoła, kierujemy do ks. Proboszcza Trójcowa - ks. Andrzeja Totzke SChr. Bóg zapłać!
FESTYN RODZINNY Bazylika Św. Jacka - 21-22 SIERPNIA 2021
Wszystkim biorącym udział w kolejnej naszej misyjnej akcji podczas Rodzinnego Festynu z okazji odpustu przy Bazylice św. Jacka oraz wszystkim, którzy łączyliście się z nami w modlitwie serdeczne Bóg zapłać. Był to dla nas piękny czas modlitwy, zabawy, radości a także pracy i wysiłku. Bogu niech będą dzięki Kochanemu opiekunowi ks. Stasiowi serdeczne Bóg zapłać za piękną organizacje tego wydarzenia.
MISYJNY DZIEŃ SKUPIENIA u Ojców Karmelitów Bosych w Munster IN - 19 CZERWCA 2021
«Nieustannie się módlcie» 1 Tes 5,17 Modlitwa jest naszą życiową koniecznością, ponieważ jest oddechem duszy; wszystko w życiu jest jej owocem. Jaka modlitwa, takie życie: stan naszej duszy i nasze czyny. - papież Franciszek Dziękujemy wszystkim członkom wspólnoty, obecnym i tym którzy łączyli się z nami duchowo, za pamięć i modlitwę. Szczególnie dziękujemy o. Pawłowi Furdzikowi OCD za przewodniczenie Eucharystii i wygłoszone Słowo Boże.
FUNDRAISER u Pani Dr Marioli Jackowski - 10 CZERWCA 2021
Państwo Jackowscy już po raz kolejny zorganizowali wyjątkowo rodzinne wydarzenie, połączone ze zbiórką charytatywną na misje w Ugandzie – “Fundraiser”. Spotkanie odbyło się w domu Państwa Marioli i Waldemara Jackowskich. Dziękujemy Bogu za tak wspaniałych ludzi! Dziękujemy Państwu Jackowskim i wszystkim uczestnikom tego pięknego spotkania za wielką życzliwość, poświęcenie, ogromne serca oraz zaangażowanie w dzieło Misyjne Kościoła.
WPROWADZENIE RELIKWII Św. Męczenników z Ugandy - Bazylika Św. Jacka 23 MAJA 2021
Dziękujemy wszystkim ksieżom, siostrom i pracownikom parafii na Jackowie oraz wszystkim parafianom i woluntariuszom Misji dla Ubogich za tak liczne uczestnictwo w tej uroczystości. Dziękujemy wszystkim za modlitwę w intencji polskich misjonarzy posługujących w Ugandzie i Tanzanii. Dziękujemy serdecznie za wsparcie finansowe dzieł misyjnych. Dziękujemy również za kupno książek i żółtych koszulek misyjnych, które są symbolem przynależności do Misji dla Ubogich i jej wspierania. Niech Święci Męczennicy Ugandyjscy wspierają nasze serca potrzebnymi łaskami. Bóg zapłać wszystkim.
1 ROCZNICA POWSTANIA MISJI Bazylika Św. Jacka 28 PAŹDZIERNIKA - 12 GRUDNIA 2018
Spotkanie ze sponsorami z okazji pierwszej rocznicy powstania misji. Był tort i życzenia. Spotkanie z bratem Józefem Matulą z Polski, który przyleciał do Chicago na naukę języka angielskiego i wyrusza do posługi misyjnej w Ugandzie. Spotkanie z bratem Bogusławem Kalungi Dąbrowskim z Ugandy, który jest na misji od 19 lat, autorem książki „Spalić Paszport”. Brat Bogusław opowiadał o początkach powstawania misji Kakooge, Matugga i Munyonyo. Zapoznał nas z kulturą, zwyczajami i życiem w Ugandzie. Mieliśmy okazję kupić książkę „Spalić paszport” z podpisem i dedykacją autora. Na te okazje Nasi członkowie i wolontariusze z Misji zakasali rękawy do pracy i przygotowali: żurawinę, naleśniki, bigos i pierogi, które rozprowadzaliśmy wśród parafian i uczestników spotkań. Donacja w całości została przeznaczona na misje w Ugandzie.