Projects

Zapraszamy do udziału w naszych projektach!

Projekt rozbudowy przedszkola... w Mawanga-Buziga (Parafia Munyonyo)

Budowa przedszkola w parafii oo. franciszkanów w Munyonyo - to jeden z wielu naszych projektów w Ugandzie. Szukamy funduszy, aby pokryć koszty budowy budynku, nowej kuchni dla dzieci i wyposażenia przedszkola
Back